13 มีนาคม 2560

Bolliger & Company (Thailand) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN ICT Awards 2016 สาขา Public Sector ในระดับประเทศไทย

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN ICT Awards 2016 สาขา Public Sector ในระดับประเทศไทย จากผลงาน “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” หรือ Thailand National Trade Repository (Thailand NTR) พิธีมอบรางวัลมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้รับเกียรติจาก ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้านายฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร ผู้เชี่ยวชาญกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้ารับรางวัลร่วมกันในสาขา Public Sector จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ผลงาน “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” หรือ Thailand National Trade Repository (Thailand NTR) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาอัตราภาษีศุลกากร อัตรา FTA และ กฏหมายกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของไทยที่ใช้ระบบ "Smart Search" สามารถใช้คำทั่วไปในการค้นหา และเปรียบเทียบอัตราภาษีศุลกากรจาก FTA ทุกกรอบ

ผู้ที่สนใจสามารถดูเว็บไซต์ Thailand NTR ได้จาก http://www.thailandntr.com

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
 

แชร์เนื้อหา

วีดีโอ