การประชุมระดมความคิดเห็นทางไกล เรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา”

ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Free Trade Agreement) ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการประชุมระดมความเห็น Webinar Series เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ” ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference Call ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-แคนาดาในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง)

ดาวน์โหลดเอกสาร
แชร์เนื้อหา