สัมมนา เรื่อง "ผลกระทบต่อประเทศไทยจากความตกลงการค้าบริการและ การลงทุนในกรอบความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-อินเดีย"

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ห้องพิมานเมฆแกรนด์ B, C ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ทำการศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทยจากการจัดทำความตกลงการค้าบริการและการลงทุนในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย บัดนี้ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาจนสมบูรณ์แล้ว และจะจัดการสัมมนาเพื่อใช้ประกอบการกำหนดท่าทีการเจรจาของไทย และเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องพิมานเมฆแกรนด์ B, C ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร
แชร์เนื้อหา