สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการนำ Blockchain มาใช้สำหรับระบบติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีไทย” ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:30 - 16:00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง) สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ตอบรับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจอัญมณีเท่านั้น

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us