สัมมนาเรื่อง "ระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย"

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560”

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต”

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ของ สศอ. ในเดือน ก.ค. 2560
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
ประชุมระดมความเห็น “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us