ลงทุนไทย 2563: มุมมองอนาคตลงทุนไทยในสายตาต่างชาติ

ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาธารณะสุข

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.กลุ่มที่ 3 กลุ่มการค้าสินค้าเกษตร

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร” ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น.กลุ่มที่ 2 กลุ่มการค้าบริการและการลงทุน และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร” ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.กลุ่มที่ 1 กลุ่มการค้าสินค้า

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us