งานประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA)”

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการจ้างศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าต่าง ๆ กับความสามารถในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA)” โดยแบ่งการประชุมเป็น 10 ครั้งตามกลุ่มเป้าหมาย

โดยครั้งที่ 9: อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี และเครื่องประดับ

จัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร


ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง)

DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us