สัมมนาเรื่อง "ระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย"

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (Thailand National Trade Repository: Thailand NTR) เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับ ATR ของอาเซียน และได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้งานคลังข้อมูลทางการค้าดังกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการในการเข้าถึงกฎระเบียบและข้อมูลทางการค้าสินค้า ดังนั้น ในปี 2560 กรมฯ จึงขยายโครงการคลังข้อมูลทางการค้าของไทยออกไปให้ครอบคลุมการค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการค้าทุกสาขาสามารถใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางครอบคลุมการค้าได้ทุกประเภท

บัดนี้ คลังข้อมูลทางการค้าของไทยพร้อมให้บริการข้อมูลทั้งในส่วนการค้าสินค้า การค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว รวมถึงได้ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของการค้าสินค้าให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.ThailandNTR.com ในการนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลการค้าดังกล่าว ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง)< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us