งานสัมมนาเรื่อง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมของไทย ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-บังกลาเทศ”

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
งานประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องลอฟท์ มาเนีย ชั้น 6 โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล จ.ชุมพร โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการค้าบริการ และการลงทุนของไทย ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-บังกลาเทศ"

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องราชดำริ ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ – กลุ่มบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

‹‹ more detail ››
 
 
 
ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการค้าบริการ และการลงทุนของไทย ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-บังกลาเทศ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องราชดำริ ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ – กลุ่มเช้า เวลา 9.00-13.00 น.

‹‹ more detail ››
 
 
 
ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Achieving Thailand's digital competitiveness: the advancement through the years ยกระดับสถานะการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย : การพัฒนาที่ผ่านมา

ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 8.00-15.30 น. ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท 57 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us