การประชุมระดมความคิดเห็นทางไกล เรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา”

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ผ่านระบบ Conference Call (Zoom) จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัดหมายเหตุ :- ครั้งที่ 4 การท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมระดมความคิดเห็นทางไกล เรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา”

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Conference Call (Zoom) จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


หมายเหตุ :- ครั้งที่ 3 ความร่วมมือ และประเด็นเจรจาใหม่ๆ

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมระดมความคิดเห็นทางไกล เรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา”

ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. ผ่านระบบ Conference Call (Zoom) จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัดหมายเหตุ :- ครั้งที่ 2 การค้าบริการ และการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมระดมความคิดเห็นทางไกล เรื่อง “โอกาสและความท้าทายต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา”

ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Conference Call (Zoom) จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


หมายเหตุ :- ครั้งที่ 1 การค้าสินค้า และสินค้าเกษตร

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมระดมสมอง ด้านมาตรฐานทักษะวิชาชีพ โดยเน้น Future skills และ Multi Skills (สำหรับการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์)

ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us