โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย

All Schedule << Back
22 สิงหาคม 2560
Time Details

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา โดย นางสาวอรสา ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


นางสาวอรสา ไพบูลย์

กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


นายโชคดี แก้วแสง

นำเสนอผลการศึกษา โดยคณะผู้วิจัย

(1) ดร.รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการ 
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

(3) นายปัณณวัฒน์ กุลวานิช ที่ปรึกษา
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


ดร.รัชดา เจียสกุล

ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี

นายปัณณวัฒน์ กุลวานิช

พักรับประทานอาหารว่าง

เวทีอภิปราย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในประเทศตลาดใหม่

(1) คุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(2) คุณปริม จิตจรุงพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการเลขาธิการ สภาธุรกิจไทย-อินเดีย

(3) Mr. Ragil Ratnam ประธานหอการค้าไทย-แอฟริกาใต้

(4) คุณอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ รองประธานสภานักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด

ดำเนินการอภิปราย โดย ดร. รัชดา เจียสกุล 

 


คุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง

คุณปริม จิตจรุงพร

Mr. Ragil Ratnam

คุณอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์

ดร.รัชดา เจียสกุล

ถาม - ตอบ


 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us