ประชุมระดมความเห็น “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรม การผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ”

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
หากสนใจดาวน์โหลด Soft File เอกสาร กรุณาติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “บทบาทของไทยในไอซีทีอาเซียน ยุค Post-2015”

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3 DOWNLOAD MATERIAL 4
DOWNLOAD MATERIAL 5
 
 
 
งานนำเสนอผลการศึกษา “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ : ไนจีเรีย คีร์กีซสถาน บังกลาเทศ และปากีสถาน”

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3 DOWNLOAD MATERIAL 4
DOWNLOAD MATERIAL 5 DOWNLOAD MATERIAL 6
DOWNLOAD MATERIAL 7
 
 
 
สัมมนาเรื่อง "FTA ไทย – เอฟตา : ผลประโยชน์ ผลกระทบ และทิศทางของประเทศไทย"

วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้อง แกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “เสริมฐาน-สร้างโอกาส-ตลาดอาเซียน : โอกาสการลงทุนในตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย”

วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us