การบรรยายพิเศษ “FTA: โอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมไทย"

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “สถานการณ์ลงทุนไทย เชื่อมั่นแค่ไหนในปี 2558”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “ชี้ช่องทางโอกาสของการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน” (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย) จ.เชียงราย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนตุง โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3 DOWNLOAD MATERIAL 4
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “FTA ไทย-FTA โลก: จะเกิดอะไร หากไทยไม่ทำ FTA” ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-12.00 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “FTA ไทย-FTA โลก: จะเกิดอะไร หากไทยไม่ทำ FTA” ครั้งที่ 2 จ.ขอนแก่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-12.00 ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us