สัมมนาเรื่อง "FTA ไทย – เอฟตา : ผลประโยชน์ ผลกระทบ และทิศทางของประเทศไทย"

วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้อง แกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “เสริมฐาน-สร้างโอกาส-ตลาดอาเซียน : โอกาสการลงทุนในตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย”

วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3
 
 
 
ประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ “โครงการศึกษาเรื่อง ประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)”

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องศาลาแดง 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
การบรรยายพิเศษ “FTA: โอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมไทย"

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “สถานการณ์ลงทุนไทย เชื่อมั่นแค่ไหนในปี 2558”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us