การประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ภูเก็ตก้าวไกล กับประเทศไทย 4.0: Smart City ในยุคเศรษฐกิจ New Normal”และ “แนวทางการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน: ลงทุนอย่างไร ให้เกิด Smart City”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต
ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

ด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้าง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินโครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมศึกษาและจัดทำมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเชิงเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัล และการยกระดับการพัฒนาความเป็น Smart City ในจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัลและความเป็น Smart City บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้าง Smart City ในจังหวัดภูเก็ต ความเป็นไปได้และรูปแบบของการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและความเป็น Smart City ของจังหวัด ในการนี้ จึงขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ครั้ง (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง) จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยตามช่วงเวลาที่ท่านต้องการเข้าร่วม โดยคลิกที่ Link ด้านล่าง เพื่อไปยังหน้าลงทะเบียนของกลุ่มการประชุมที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Register (ก่อนลงทะเบียนต้องทำการ login เข้าสู่ระบบสมาชิกก่อน)

DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us