สัมมนาเรื่อง "Thailand Overseas Investment Forum 2016"

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่สากล”

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business): การเคหะแห่งชาติ และการสร้างรายได้จากขยะสู่สังคม”

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก-บุกลงทุน AEC : ชี้ช่องทางการลงทุนใน ตลาดกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไนฯ”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องสุรนารี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “ASEAN ICT Masterplan 2020 และทิศทางของไอซีทีอาเซียน”

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us